Polityka prywatności

WARUNKI OGÓLNE

  1. Niniejsza polityka dotycząca przetwarzania danych osobowych („Polityka danych osobowych”) opisuje, w jaki sposób Luxreaders („Luxreaders”, „nas”, „nasz”, „my”) gromadzą i przetwarzają informacje o Tobie.
  2. Niniejsza Polityka danych osobowych dotyczy informacji, które nam przekazujesz, lub informacji, które zbieramy za pośrednictwem strony internetowej Luxreaders, www.luxreaders.pl („strona internetowa”).
  3. Luxreaders to administrator danych osobowych. Wszelkie kontakty z Luxreaders muszą odbywać się za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w paragrafie 8.

ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ LUXREADERS

  1. Jakie dane osobowe gromadzimy i w jakim celu?
   1. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, automatycznie zbieramy informacje o tobie, na przykład jakiego rodzaju przeglądarki używasz, jakich zapytań używasz, twój adres IP i informacje o twoim komputerze w celu optymalizacji konwersji danych na naszej stronie, ulepszenia jej i prowadzenia ukierunkowanego marketingu.
   2. Kiedy kupujesz produkt na stronie internetowej, zbieramy informacje o Tobie, na przykład imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, informacje o tym, jakie produkty kupujesz lub jeśli zwróciłeś jakiekolwiek produkty, wszystko po to, aby móc dostarczyć produkty do Ciebie i zgodnie z naszymi zobowiązaniami księgowymi.
   3. Kiedy tworzysz swój profil użytkownika lub dokonujesz zakupu, masz możliwość wyrażenia zgody na Luxreaders na wysyłanie marketingu e-mailowego. W dowolnym momencie możesz wycofać swoją zgodę, logując się na konto użytkownika lub klikając link rezygnacji z subskrypcji u dołu otrzymanych wiadomości e-mail.
  2. Jaka jest podstawa gromadzenia informacji?
   1. Gromadzenie informacji, o których mowa w pkt 2.1.1, jest niezbędne, do utrzymania naszych interesów w zakresie poprawy funkcjonalności i struktury strony internetowej oraz aby móc zaoferować odpowiednie oferty.
   2. Gromadzenie informacji, o których mowa w pkt 2.1.2, jest konieczne, abyśmy mogli wypełnić naszą część umów z Tobą.

WYKORZYSTANIE PRZETWARZANYCH DANYCH

  1. Korzystamy z usług zewnętrznych firm do technicznej obsługi strony. Na przykład, czy nasi dostawcy pomagają nam w ukierunkowanym marketingu, w tym w na ponownej restrukturyzacji i ulepszaniu strony internetowej, a także w ocenie naszych produktów. Firmy te przetwarzają dane i podlegają naszym instrukcjom oraz przetwarzają informacje, za które jesteśmy odpowiedzialni. Podmiotom przetwarzającym dane zabrania się wykorzystywania informacji w jakimkolwiek innych zakresie niż uzgodniony z nami i podlegają zasadzie poufności.
  2. Jednen z podmiotów przetwarzających dane, Google Analytics (Google Inc.), ma siedzibę w USA. Niezbędne gwarancje bezpiecznego transferu informacji do USA zostały wydane za pośrednictwem certyfikatu podmiotu przetwarzającego dane zgodnie z UE-USA. Tarcza Prywatności. Kopię tego certyfikatu można znaleźć tutaj: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

TWOJE PRAWA

  1. W celu zapewnienia przejrzystości przetwarzania Twoich danych osobowych, my, jako administratorzy danych, musimy poinformować cię o Twoich prawach.
  2. Prawo do wglądu
   1. Przez cały czas masz prawo do złożenia pisemnego wniosku, abyśmy poinformowali Cię o tym, jakie informacje o Tobie przechowujemy, w jakim celu te informacje mają zastosowanie, do jakich kategorii danych osobowych i odbiorców (jeśli w ogóle) tych informacji mogą istnieć dane, a także sposób gromadzenia informacji.
  3. Prawo do sprostowania
   1. Masz prawo do zmiany nieprawidłowych informacji w celu ich poprawienia przez nas. W przypadku zauważenia błędu w informacji, którą zebraliśmy na Twój temat, zachęcamy do zapytania nas o poprawienie informacji.
   2. Możesz edytować wszystkie informacje, które zebraliśmy w związku z rejestracją w naszym klubie klienta, logując się do swojego profilu użytkownika.
  4. Prawo do bycia zapomnianym
   1. W niektórych sytuacjach masz prawo do usunięcia przez nas wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeśli na przykład jako użytkownik wycofasz swoją zgodę na rejestrację w naszym klubie klienta. W zakresie informacji niezbędne jest nam przestrzeganie obowiązków rachunkowych etc. wtedy nie jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych.
  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania
   1. Masz prawo pewnych sytuacjach by zażądać, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych było tylko przechowywane i nieprzetwarzane, jeśli na przykład twierdzisz, że informacje, które przetwarzamy, nie są prawidłowe.
  6. Prawo do przenoszenia danych
   1. Masz prawo do otrzymania danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowym formacie oraz masz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi, gdy zbieramy twoje dane w połączeniu z:
    - Kupujesz za naszym pośrednictwem, patrz akapit 2.1.2
  7. Prawo do sprzeciwu
   1. Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które gromadzimy w celu poprawy funkcjonalności i struktury naszej strony internetowej, z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją. Patrz pkt 2.1.1
   2. Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu, nie będziemy już mogli przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że podamy ważny prawny powód dalszego przetwarzania.
  8. Prawo do reklamacji
   1. Masz prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do biura Komisarza ds. Informacji (ICO) dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

USUWANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. W przypadku, gdy nie korzystasz z naszej witryny w okresie 1 roku, automatycznie usuniemy informacje o Tobie. Jednak w celu zachowania zgodności z przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi rachunkowości (5 lat od początku roku obrachunkowego) i prawem konsumenckim (2 lata gwarancji), możemy przechowywać te dane osobowe przez dłuższy czas.
  2. Wszelkie informacje, które podałeś w związku z Twoją zgodą na biuletyn, e-maile marketingowe, SMS i listy zostaną usunięte w momencie wycofania zgody, chyba że dalsze przetwarzanie jest uzasadnione, patrz akapit 2.

BEZPIECZEŃSTWO

  1. Przeszliśmy przez odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zapewnić, że dane osobowe nie zostaną przypadkowo lub nielegalnie zniszczone, utracone, zmienione lub naruszone, a także aby upewnić się, że nie trafią one w niepowołane ręce lub nie zostaną w jakikolwiek sposób wykorzystane.
  2. Dostęp do nich będą mieli tylko pracownicy, którzy mają uzasadniony powód, aby uzyskać dostęp do danych osobowych w celu wykonania swojego zadania.

PLIKI COOKIE

  1. Luxreaders korzysta z plików cookie, aby zapewnić użytkownikowi najwyższą jakość korzystania z witryny. Plik cookie to plik zapisany w przeglądarce na używanym urządzeniu i może zawierać dowolne informacje przechowywane w witrynie. Możesz o tym przeczytać w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

INFORMACJE KONTAKTOWE

  1. Luxreaders jest administratorem wszystkich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej.
  2. Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi do niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami:

   Luxreaders
   Hørmarken 7
   3520 Farum, Dania
   E-mail: [email protected]

ZMIANY W POLITYCE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Możemy w każdej chwili dokonać uzasadnionych zmian w niniejszej polityce danych osobowych. Jeśli nastąpią zmiany w polityce danych osobowych, zostaniesz o tym poinformowany podczas następnej wizyty na naszej stronie internetowej.
  2. W przypadku, gdy nie wyrażasz zgody na zmienione zasady, wycofujesz swoje prawo do korzystania ze strony internetowej, a Twoje dane osobowe zostaną usunięte.